Het team

Een klein achtergrondverhaal

Wij zijn de oprichters van The Sales Strategist, twee jongens geboren en getogen in Nederland. Dat is natuurlijk niet zo bijzonder, maar het komt met een zekere garantie: no-nonsense, recht door zee, en soms een beetje te direct advies – dat is waar we voor staan. Maar wij zijn ook proactieve en hardwerkende mensen die niet zullen opgeven voordat er echte vooruitgang is geboekt.

We zijn al meer dan 10 jaar actief in marketing en sales, maar pas in 2016 kruisten onze paden in Madrid, Spanje. Onze drive om de kloof te overbruggen tussen de ideale strategie en operaties, het beste in teams naar voren te brengen en geweldige bedrijven te helpen hun potentieel te bereiken, is wat ons dreef om onze eigen consultancy te beginnen, en blijft ons elke dag vooruitstuwen.

Sinds we The Sales Strategist hebben opgericht, hebben we echt onze eigen weg gevonden en we zijn er zeker gelukkiger en energieker door geworden. Het is een verbazingwekkend inspirerende reis, en we prijzen onszelf gelukkig met de ervaringen die we hebben gehad. Als er iets is dat we geleerd hebben, is het dat niets gedaan wordt, geen verandering beklijft en geen bedrijf kan groeien als we de mensen er niet bij betrekken. Daarom hechten wij veel waarde aan een nauwe samenwerking met jou en jouw mensen om samen een geweldige reis te creëren en ervoor te zorgen dat je jouw doelen bereikt. We horen graag van je, voel je vrij om hallo te zeggen!

Visie

Wij geloven dat het creëren van waarde en positieve ervaringen voor zowel kopers als verkopers aan de basis ligt van oprechte en winstgevende zakelijke relaties. Een B2B-bedrijf kan alleen succesvol groeien als zowel de path-to-commit als de path-to-growth zijn afgestemd op het perspectief van de koper. Wij hebben onze visie vertaald in het ‘4D Sales Model’, dat de vier kerndisciplines Markt, Proces, Mensen en Tools omvat.

Het 4D Sales Model benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van marketing en sales, aangezien beide even belangrijk zijn voor het succes van elke salesorganisatie
Aanpak

Wij ontwikkelen en implementeren jouw voornaamste marketing- en salesstrategie en operations. Wij doen dit door samen met het management een roadmap voor groei te ontwikkelen en deze vervolgens in samenwerking met de bestaande marketing- en salesmensen te implementeren. Wij bieden voortdurende ondersteuning om ervoor te zorgen dat de doorgevoerde veranderingen blijvend zijn, want alleen dan kan de werkelijke impact van onze gezamenlijke inspanning aan de oppervlakte worden gebracht.

Ons werk is erop gericht B2B-technologiebedrijven te helpen groeien