Onze visie

Hoe wij denken over B2B marketing en sales

Het creëren van waarde en positieve ervaringen voor B2B kopers en verkopers

Wij geloven dat het creëren van waarde en positieve ervaringen voor zowel kopers als verkopers, afgestemd op hun persoonlijke behoeften en belangen, aan de basis ligt van echte en winstgevende zakelijke relaties.

Om de belangen van kopers te dienen, is het creëren van een optimale ervaring van cruciaal belang. Daarom zijn zowel de weg naar verbintenis (alles wat er gebeurt vanaf de kennismaking tot de ondertekening van een eerste contract) als de weg naar groei (samenwerking met bedrijven van klanten om de samenwerking, impact en inkomsten uit te breiden) even belangrijk en moeten ze worden bekeken en ontworpen vanuit het perspectief van de koper om ervoor te zorgen dat de verkoper op één lijn zit met de weg die de kopers afleggen om hun doelstellingen te bereiken.

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat, om de verkoper te helpen, het bedrijf moet werken binnen een gemeenschappelijk kader met duidelijk omschreven processen, rollen en verantwoordelijkheden om een omgeving voor optimale prestaties te bieden. Om de prestaties te meten en het bedrijf te voorzien van bruikbare inzichten, is het van cruciaal belang dat dezelfde belangrijke KPI’s in de loop van de tijd consequent worden gemeten om verbeterpunten voor het hele bedrijf vast te stellen en tijdig actie te ondernemen. Weten hoe de kracht van technologie als multiplicator kan worden gebruikt, is een andere hoeksteen om de prestaties te verbeteren.

Het 4D Sales model

We hebben onze visie vertaald in het ‘4D Sales Model’, het toont de vier belangrijkste disciplines Markt, Proces, Mensen, en Tools met hun sub-disciplines.

Het 4D Sales Model helpt bij het beoordelen van de huidige situatie van een bedrijf, het identificeren van gebieden die ontbreken of verbeterd kunnen worden, en het prioriteren van de te ondernemen acties.

Zo kunnen wij jouw bedrijf helpen groeien door jouw marketing- en salesorganisatie op te bouwen rond deze vier sleuteldisciplines. Deze structuur in onze methodologie stelt ons in staat de ontwikkeling van de organisatie te sturen, en een plan op te stellen in de volgorde waarin de verschillende onderdelen van de marketing- en salesorganisatie het best kunnen worden opgebouwd.