Onze aanpak

Een methodische manier van werken

Wij beoordelen de huidige situatie van jouw bedrijf

We beginnen met een beoordeling van de huidige situatie door te kijken naar jouw huidige marketing- en salesstrategie en activiteiten. In deze fase investeren wij veel in het verkrijgen van een goed begrip van jouw unieke bedrijfsomgeving door middel van interne gegevens- en documentenanalyse, interviews en workshops, marktonderzoek en/of klanteninterviews. Op die manier kunnen wij adequate oplossingen voor jouw uitdagingen ontwerpen. Bovendien kan geen verandering beklijven als we niet alle belanghebbenden aan boord krijgen, dus werken we vanaf het begin nauw samen met jou en jouw team om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is.

Ons werk is erop gericht B2B-technologiebedrijven te helpen groeien
Wij ontwikkelen en implementeren jouw belangrijkste strategieën en operaties

Na de initiële beoordelings- en ontwerpfase beginnen wij met de ontwikkeling van de vereisten om jouw marketing- en salesorganisatie op te bouwen of te verbeteren, in samenwerking met jou en jouw team. Zodra we de meest geschikte oplossing hebben ontwikkeld, beginnen we met de implementatie door de verantwoordelijke(n) zowel technisch op te leiden als te coachen bij de praktische uitvoering van de nieuwe manier van werken. Het is ons doel om de technische en praktische kennis over te dragen op jouw mensen, zodat zij kunnen leren en groeien terwijl zij zich concentreren op de uitvoering van hun verantwoordelijkheden. Wij zorgen er ook voor dat de effectiviteit van het ontwerp, de implementatie en de uitvoering van nieuw geïmplementeerde strategieën, processen en technologieën wordt beoordeeld, zodat wij kunnen bijsturen waar nodig.

Wij begeleiden jou en jouw team en zorgen dat het blijft hangen

Om ervoor te zorgen dat de doorgevoerde veranderingen blijvend zijn, blijven we voortdurend bij jou en jouw teams om de prestaties in de gaten te houden en aanpassingen door te voeren als veranderende situaties dat vereisen. Wij bieden voortdurende ondersteuning van buitenaf om de correcte uitvoering van nieuwe strategieën te consolideren en ervoor te zorgen dat het momentum behouden blijft. Wij richten ons op het uitwisselen van learnings en best practices, en houden zowel marketing- als salesteams verantwoordelijk voor hun prestaties door key performance indicators consequent te meten en daar regelmatig op te reflecteren om te leren, te verbeteren en zo de prestaties te optimaliseren. Pas dan kan het werkelijke effect van onze collectieve inspanning aan de oppervlakte komen.

Operations voor initiële groei

Het opbouwen van een solide commerciële operatie van een relatief kleine open-minded onderneming direct geleid door de oprichter(s), naar een schaalbare verkooporganisatie met een solide groeistrategie.

Optimalisatie voor MKB

Kleine en middelgrote ondernemingen met een gestage en groeiende marketing- en salesorganisatie staan voor uitdagingen om de groei te handhaven en stagnatie te voorkomen.