VentureCapital.nl en The Sales Strategist kondigen samenwerking aan

Browse by topic
In this article
Share this article

Working together to help B2B scaleups grow

VentureCapital.nl and The Sales Strategist have joined forces to help you grow your business. Together we connect your growing B2B startup with investors, help you raise investment, and make sure you build a sales organisation on the right foundations.

VentureCapital.nl is the leading demand, supply and knowledge platform for Dutch venture capital and entrepreneurs. By connecting companies and investors, supporting them and providing them with the right information, they make it possible to further grow companies.

A common challenge

One of the main challenges for technology companies with a B2B business model is building a solid commercial operation while continuously focusing on constant growth. As soon as the first number of satisfied customers has been reached and thus also a growing turnover, confidence and expectations with regard to the founders also increase. The company has a challenging change ahead of it: from a relatively small, open-minded operation directly managed by the founder(s), to a scalable sales organisation with a solid growth strategy.

The combination of knowledge and experience of VentureCapital.nl and The Sales Strategist helps you successfully navigate through these turbulent times and continue to grow. By connecting your company with an investor, supporting you through this process and providing the right information, we make it possible to take your organisation to the next level. Subsequently, The Sales Strategist helps you lay a solid foundation that enables continued growth. We do this by developing a roadmap for the growth of the organisation together with management and then implementing it in collaboration with the existing marketing and sales teams. Based on our own 4D Sales Model, we build a professional, measurable and scalable marketing and sales organisation.

Do you also want to know how your company can take the next step? Read more below or contact us via the form on the right of this page!

Vision

We believe that creating value and positive experiences for both buyers and sellers is at the heart of genuine and profitable business relationships. A B2B company can only successfully grow if both the path-to-commit and the path-to-growth are designed to align with the buyer’s perspective. We’ve translated our vision into the ‘4D Sales Model’, which includes the four key disciplines Market, Process, People, and Tools.

Het 4D Sales Model benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van marketing en sales, aangezien beide even belangrijk zijn voor het succes van elke salesorganisatie
Approach

We develop and implement your key marketing and sales strategy and operations. We do this by developing a roadmap for growth together with management and then implementing it in collaboration with the existing marketing and sales people. We provide continuous support in order to ensure the implemented changes are sustained as only then the real impact of our collective effort can be brought to the surface.

Ons werk is erop gericht B2B-technologiebedrijven te helpen groeien

Related articles

Customer value scoring in B2B SaaS

Customer value scoring is een eenvoudig uit te voeren analyse van je klantenbestand, waarmee je klanten kunt segmenteren op basis van de waarde die de relatie met hen voor je bedrijf vertegenwoordigt. Er zijn bijna geen data nodig om het uit te voeren.

HubSpot Functies Vergelijkingstool

Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee je hun producten naast elkaar kunt leggen, zodat je kunt zien welke combinatie het beste is voor jouw bedrijf. Zo kun je voorkomen dat je onnodig betaalt voor functionaliteiten die je al hebt.

Maak jouw onboardingproces beter dan ooit

Client onboarding is het proces waarbij nieuwe gebruikers jouw product gebruiken met als doel zo snel mogelijk waarde te leveren – en is dus jouw eerste kans om een nieuwe klant een overwinning te laten ervaren.